تاریخچه شیلا

مجموعه رستوران های زنجیره ای شیلا در سال 1380  توسط مجید میری از دانش آموختگان دانشگاه تهران تاسیس گردید . از ابتدا هدف از تاسیس این مجموعه ، نه صرفاً ایجاد یک یا چند رستوران فست فود،که ارائه غذایی سالم و استاندارد ، همراه با تامین رضایت و اطمینان مشتریان بود . واضح است نیل به چنین هدفی به سادگی و بدون مطالعات و برنامه ریزی گسترده امکان پذیر نبود . و از آنجايي كه متاسفانه در ايران فقر شديدي در زمينه منابع علمي و تجربيات موفق اجرا شده در اين زمينه وجود داشت.مجموعه شيلا بايد پيشگام گام مطالعاتي و تحقيقاتي گسترده مي شد و در اين راه ترجمان جديدي از دانش رستوران داري و صنعت فست فود در ايران ايجاد مي كرد.
براي نيل به اين آرمان و ایجاد مجموعه رستوران هاي كارآمد، استاندارد و موفق، شيلا فرايند توسعه شعب خود را متوقف ساخت و از سال 1386 تا به امروز گروه مشاوران مديريت و صنايع غذايي را در كنار خود قرار داد. حاصل پژوهش ها، همكاري و راهبري گروه مشاوران، برنامه ريزي و پياده سازي يك سازمان منسجم شد كه در ان يك واحد برنامه ريز و هدايت گر ستادي، راهبري مجموعه رستوران ها را با پشتوانه قدرت و توان نرم افزاري خود در راستاي طراحي و راه اندازي شعبه هاي استاندارد و هدفمند رستوراني به كار گرفت.
بنابراين، فعاليت مجموعه شيلا، بر خلاف آنچه كه امروزه در رستوران هاي زنجيره اي ايراني رايج است كه عمدتا، صرفا به واگذاري نام و نشان تجاري براي ايجاد و گسترش شعبه ها محدود مي شود، شامل تدوين و اجراي دقيق استانداردها و دستورالعملهاي مدوني در زمينه مواردي از جمله دكوراسيون رستوراني، محصولات، خدمات، تامين و فراوري مواد اوليه استاندارد و با كيفيت، بهداشت، رفتار نيروي انساني و همچنين شرايط اخذ نمايندگي و پشتيباني و راهبري قوي نرم افزاري ستاد مركزي شده است.